La contaminació a Barcelona, a mínims històrics

Barcelona sin contaminación

Club del Petit Activista - Secció DESCOBREIX

Les mesures de prevenció contra el coronavirus (confinament, restricció de l’activitat social i econòmica i disminució del trànsit) estan tenint un efecte positiu arreu del món: la reducció de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera.

I es nota especialment a les grans ciutats. En els últims dies hem pogut veure als mitjans de comunicació imatges espectaculars de moltes ciutats amb unes vistes i uns paisatges inèdits en les últimes dècades per la contaminació atmosfèrica.

La caiguda a Barcelona i altres ciutats de Catalunya ha estat espectacular, com es pot apreciar al gràfic següent.

Un dels pocs efectes positius de la pandèmia.

Más noticias de la sección DESCUBRE