La contaminació a Barcelona, a mínims històrics

Barcelona sin contaminación

Club del Petit Activista - Secció DESCOBREIX

Les mesures de prevenció contra el coronavirus (confinament, restricció de l’activitat social i econòmica i disminució del trànsit) estan tenint un efecte positiu arreu del món: la reducció de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera.

I es nota especialment a les grans ciutats. En els últims dies hem pogut veure als mitjans de comunicació imatges espectaculars de moltes ciutats amb unes vistes i uns paisatges inèdits en les últimes dècades per la contaminació atmosfèrica.

La caiguda a Barcelona i altres ciutats de Catalunya ha estat espectacular, com es pot apreciar al gràfic següent.

Un dels pocs efectes positius de la pandèmia.

Más noticias de la sección DESCUBRE

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.