Cobertura de l’esdeveniment amb Sketching en directe dins de l’acció “TAPA-CAVA” organitzada a Expo Universal de Milà 2015 per “Alimentar el planeta, energía para la vida”.

Aquesta acció tenia com a objectiu traslladar una informació al terreny del dibuix per fer-la atractiva per a l’audiència.