© Il·lustració: Sarah Loulendo i Arnard Roi, del llibre Per fi, lliures!

Dia Mundial de la Natura

Club del Petit Activista - Secció DESCOBREIX

El dia 3 de març se celebra el Dia Mundial de la Natura. El lema d’aquest any 2020 és “Garantir la sostenibilitat de la vida a la Terra“, i celebrar la biodiversitat, incloent-hi la fauna i la flora silvestres. 

António Guterres, secretari general de l’ONU, ens recorda que aquest dia ha de servir perquè: 

“Recordem el nostre deure de preservar i utilitzar de forma sostenible la gran varietat de vida al planeta i perquè treballem per mantenir una relació més solidària, considerada i sostenible amb la natura”.

Moltes són les espècies en perill d’extinció. Entre tots hem de conservar els seus hàbitats naturals i lluitar per evitar la destrucció de l’entorn. 

© Il·lustracions: 

Aina Bestard, del llibre Naixements bestials
Sarah Loulendo i Arnard Roi, del llibre Per fi, lliures!
Emmanuelle Figueras i Claire de Gastold, del llibre Olor animal 

© Il·lustració: Emmanuelle Figueras i Claire de Gastold, del llibre Olor animal
© Il·lustració: Aina Bestard, del llibre Naixements bestials

Per saber-ne més: 

Més notícies de la secció DESCOBREIX