© Il·lustració: Sarah Loulendo i Arnard Roi, del llibre Per fi, lliures!

Dia Mundial de la Natura

Club del Petit Activista - Secció DESCOBREIX

El dia 3 de març se celebra el Dia Mundial de la Natura. El lema d’aquest any 2020 és “Garantir la sostenibilitat de la vida a la Terra“, i celebrar la biodiversitat, incloent-hi la fauna i la flora silvestres. 

António Guterres, secretari general de l’ONU, ens recorda que aquest dia ha de servir perquè: 

“Recordem el nostre deure de preservar i utilitzar de forma sostenible la gran varietat de vida al planeta i perquè treballem per mantenir una relació més solidària, considerada i sostenible amb la natura”.

Moltes són les espècies en perill d’extinció. Entre tots hem de conservar els seus hàbitats naturals i lluitar per evitar la destrucció de l’entorn. 

© Il·lustracions: 

Aina Bestard, del llibre Naixements bestials
Sarah Loulendo i Arnard Roi, del llibre Per fi, lliures!
Emmanuelle Figueras i Claire de Gastold, del llibre Olor animal 

© Il·lustració: Emmanuelle Figueras i Claire de Gastold, del llibre Olor animal
© Il·lustració: Aina Bestard, del llibre Naixements bestials

Per saber-ne més: 

Més notícies de la secció DESCOBREIX

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.