Rosie Eve

La Rosie Eve va fer el seu primer album il·lustrat quan tenia 7 anys. De gran, va treballar en un estudi de publicitat, on va aprendre guió i disseny gràfic. Això, i la seva afició pels documentals, els còmics i les pel·lícules impactants la van dur a estudiar un màster d’il·lustració per a llibres infantils i, finalment, a publicar àlbums que combinen el còmic i la conscienciació.