Rosie Eve

La Rosie Eve va fer el seu primer album il·lustrat quan tenia 7 anys. De gran, va treballar en un estudi de publicitat, on va aprendre guió i disseny gràfic. Això, i la seva afició pels documentals, els còmics i les pel·lícules impactants la van dur a estudiar un màster d’il·lustració per a llibres infantils i, finalment, a publicar àlbums que combinen el còmic i la concienciació.

Rosie Eve hizo su primer álbum ilustrado cuando tenía 7 años. De mayor, trabajó en un estudio de publicidad, donde aprendió guión y diseño gráfico. Esto, y su afición por los documentales, los cómics y las películas impactantes la llevaron a estudiar un máster en Ilustración para libros infantiles y, finalmente, a publicar álbumes que combinan el cómic y la concienciación.

Rosie Eve made her first illustrated book when she was just 7 years old. She used to work in an advertising studio, where she learnt about storyboarding and layout design. This, and her taste for documentaries, comic books and dramatic movies, lead her to study a Master’s in Children’s Book Illustrations and, eventually, to publish consciousness-raising books with comic layouts.