Maïa Brami

La Maïa Brami és escriptora, periodista i fotògrafa, i ha publicat més de vint llibres, una dotzena d’ells per a nens. La seva obra gira al voltant de tres temes principals: la infància, la dona i la música clàssica. A banda d’escriure també fa tallers d’escriptura i exposicions.

Premis
2007: Festival de Chambéry – Premi a la primera novela (Norma)
2005
: Premi Matty Chiva (Institut Danone) (Goûte au moins!)
2002:
Premi Chronos (Vis ta vie Nina)