Maïa Brami

La Maïa Brami és escriptora, periodista i fotògrafa, i ha publicat més de vint llibres, una dotzena d’ells per a nens. La seva obra gira al voltant de tres temes principals: la infància, la dona i la música clàssica. A banda d’escriure també fa tallers d’escriptura i exposicions.

Maïa Brami  es escritora, periodista y fotógrafa. Ha publicado más de una veintena de libros, doce de los cuales para niños. Su obra gira alrededor de tres temas principales: la infancia, la mujer y la música clásica. Además de escribir, también prepara talleres de escritura y exposiciones.

Maïa Brami is a writer, journalist and photographer. She has published about twenty books, including more than a dozen for children. Her work explores three main themes: childhood, woman and classical music. Apart from writing, she also prepares writing workshops and exhibitions.

Premis / Premios / Awards

2007: Festival de Chambéry – Prix du Premier Roman (Norma)
2005
: Prix Matty Chiva (Institut Danone) (Goûte au moins!)
2002:
Prix Chronos (Vis ta vie Nina)