Juliet Pomés

La Juliet Pomés és pintora i il·lustradora. Ha publicat dos quaderns d’urban sketching per a l’Ajuntament de Barcelona (Un dia al Born i Les Corts), ha exposat les seves obres innumerables vegades i ha il·lustrat per a diversos llibres, revistes i diaris.