No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.

Juliet Pomés

La Juliet Pomés és pintora i il·lustradora. Ha publicat dos quaderns d’urban sketching per a l’Ajuntament de Barcelona (Un dia al Born i Les Corts), ha exposat les seves obres innumerables vegades i ha il·lustrat per a diversos llibres, revistes i diaris.