Animal mess

Animal mess

Crazy hair

Crazy hair

Joana Casals

La Joana Casals és il·lustradora i dissenyadora gràfica. Des que es va graduar  en Belles Arts que no ha parat de treballar com a dissenyadora per a diferents editorials i agències de comunicació. S’encarrega de la imatge gràfica i il·lustra sovint per a la revista cultural familiar barcelonina El Culturista. I un secret: també li agrada molt cosir!

Joana Casals es ilustradora y diseñadora gráfica. Desde que se graduó en Bellas Artes, no ha parado de trabajar como diseñadora para varias editoriales y agencias de comunicación. Se encarga de la imagen gráfica y a menudo ilustra para la revista cultural familiar barcelonesa El Culturista. Un secreto: también le gusta mucho coser!

Joana Casals is an illustrator and a graphic designer. Since she graduated in Fine Arts, she has been working non stop as a graphic designer for several publishers and communication agencies. She is in charge of the graphic imagery and often illustrates for the cultural magazine for families El Culturista. And a secret: she also enjoys sewing!