Joan Negrescolor

El Joan Negrescolor (Joan Fernández) és un il·lustrador barceloní centrat pincipalment en cartellisme, il·lustració editorial i premsa. Les seves il·lustracions es caracteritzen per la força de les formes, sovint desproporcionades, i els colors càl·lids, que transmeten la cura i la dedicació amb què treballa. Es considera un nostàlgic de l’analògic i víctima del digital.

Joan Negrescolor (Joan Fernández) es un ilustrador barcelonés centrado en el cartelismo, la ilustración editorial i prensa. Sus ilustraciones se caracterizan por la fuerza de las formas, a menudo desproporcionadas, y los colores cálidos, que trasmiten el cuidado y el cariño con el que trabaja. Se considera nostálgico de lo analógico y víctima de lo digital.

Joan Negrescolor (Joan Fernández) is an illustrator form Barcelona, focused mainly on posters, editorial illustration and press. His work is characterized by strength of shapes, often through disproportion, and predominance of warm colours, which reflect the love and care with which he works. He confesses as an analogical nostalgic and a digital media’s victim.

Foto/Photo: (c) Freddy Davies

Premis / Premios / Awards

2018: Premis Junceda – Categories Gran Junceda 2018; Llibre Infantil Ficció; Premsa i revistes.

2016: Selected for Bologna Childrens Book Fair Exihibition.

2015: Premis Junceda Categoria Editorial.

2013: FIL Guadalajara. 4º Catálogo Iberoamericano de Ilustración, SM. Premiado con Mención.