Guillaume Duprat

En Guillaume Duprat és cosmògraf, i fa més de 15 anys que recull diferents descripcions del món al llarg de la historia de la ciència i la religió. I sovint les trasllada al món de les il·lustracions mitjançant articles o llibres per a nens (Le Livre des Terres imaginées , Zooptique) i adults (Mondes – mythes et image de l’univers, Cosmos, L’autre monde). Fins i tot ha treballat per a documentals, museus i planetaris!