Guillaume Duprat

En Guillaume Duprat és cosmògraf, i fa més de 15 anys que recull diferents descripcions del món al llarg de la historia de la ciència i la religió. I sovint les trasllada al món de les il·lustracions mitjançant articles o llibres per a nens (Le Livre des Terres imaginées , Zooptique) i adults (Mondes – mythes et image de l’univers, Cosmos, L’autre monde). Fins i tot ha treballat per a documentals, museus i planetaris!

Guillaume Duprat es cosmógrafo, y lleva más de 15 años recopilando distintas descripciones del mundo a lo largo de la historia de la ciencia y la religión. Y a menudo las traslada al mundo de las ilustraciones ya sea en artículos o libros para niños (Le Livre des Terres imaginées , Zooptique) y adultos (Mondes – mythes et image de l’univers, Cosmos, L’autre monde). ¡Incluso ha trabajado para documentales, museos y planetarios!

Guillaume Duprat  is a cosmograher, and for over 15 years, has collected descriptions of the world thoughout the history of Science and Religion. And sometimes he likes to illustrate them for articles, books for children (Le Livre des Terres imaginées , Zooptique) and for adults (Mondes – mythes et image de l’univers, Cosmos, L’autre monde). He even has worked for documentaries, museums and planetariums!