Florence Guiraud

La Florence Guiraud va estudiar Belles Arts a França, i ha treballat en publicitat i premsa. Però el que més li agrada és il·lustrar plantes i animals, sempre provant noves tècniques. Els seus dibuixos de fauna i flora l’han dut a il·lustrar per a varies editorials i fins i tot per al Museu d’Historia Natural de París.

Florence Guiraud estudió Bellas Artes en Francia, y ha trabajado en publicidad y prensa. Pero lo que más le gusta es ilustrar animales y plantas, siempre probando nuevas técnicas. Sus dibujos de flora y fauna la han llevado a ilustrar para varias editoriales e incluso para el Museo de Historia Natural de París.

Florence Guiraud studied Fine Arts in France, and has worked in advertising and the press. But what she enjoys the most is drawing plants and animals, always trying new techniques. Her illustrations of fauna and flora have led her to illustrate for many publishing houses, and even for the Museum of Natural History in Paris.

Premis / Premios / Awards

2013: Bologna Ragazzi Award Non-Fiction – Mention (Dans mon panier)