La fira especialitzada en quaderns de viatge, Rendez-vous du carnet de voyage, va convidar aquest any a Zahorí de Ideas i al Departament de Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona a participar-hi i a presentar la col·lecció de Quaderns dels barris de Barcelona.

També va nominar a tres dels nostres carnetistes: Juliet Pomés, Òscar Julve i Víctor Martínez “Swasky” al Premir Internacional al millor Carnet de voyage de l’any 2012.

L’Ajuntament ens va de manar de dissenyar l’stand i d’organitzar la representació municipal.

Llegir sobre la fira