Des de sempre, els russos han cultivat l’art del conte i han sentit una predilecció especial per llegir-los.

Aquí presentem quatre dels contes més apreciats dels dos segles anteriors. Els autors reunits en aquesta antologia (Puixkin, Txèkhov, Bàbel i Berberova) exemplifiquen un tret característic de la majoria dels escriptors russos: entenen el seu ofici com un compromís amb la societat; compromís que els porta a enfrontar-se, si cal, amb el poder i a assumir-ne les conseqüències. I precisament és gràcies a aquest compromís que els lectors tenen confiança en la postura moral dels escriptors i és en la literatura on busquen les respostes ètiques i filosòfiques.

Autors
Alexandr Puixkin
Anton Txèkhov
Isaac Bàbel
Nina Berberova
Monika Zgustovà

Característiques
Pàgines: 96 pàgines
Tamany: 11,5 x 16,5 cm
Tintes: 1+1 tinta
Encuadernació: Tapa dura